Mỗi tuần một chuyên đề
Chống thấm, chuyện của người thiết kế
"Mỗi tuần một chuyên đề” là một hoạt động thường niên do PHẠM tổ chức nhằm cập nhật thông tin, nâng cao kiến thức thường xuyên cho các KTS của PHẠM.

 

 
 

Trang chủ - Giới thiệu - Tin tức - Menu - Facebook - Liên hệ

152/9 Thành Thái, Phường 12, Quận 10 - (T): 0963.00.45.45 - (W) www.cafetuong.com - (E) cafetuong@cmg.vn