Hiểu về Cafe
Hiểu về cà phê
Con người đã có mặt trên trái đất từ khoảng hai triệu năm trong cuộc tiến hóa của loài linh trưởng qua nhiều đặc trưng không chỉ về thân thể mà còn về mặt xã hội và văn hóa. Thay đổi cách mạng nhất là cuộc cách mạng thuần hóa loài vật khoảng 40.000 năm trước, cách mạng nông nghiệp khoảng 12.000 năm trước đây khi con người biết canh tác để tạo lương thực chủ yếu và bắt đầu đời sống định cư với các thôn xóm đầu tiên.

 

 
 

Trang chủ - Giới thiệu - Tin tức - Menu - Facebook - Liên hệ

436B/6 đường 3/2, Phường 12, Quận 10 - (T): 0963.00.45.45 - (W) www.cafetuong.com - (E) cafetuong@cmg.vn